Disclaimer

Bruiloft Letters verleent u hierbij toegang tot de website bruiloft-letters.nl. Op de website worden door Bruiloft Letters teksten, afbeeldingen en andere materialen gepubliceerd. Deze materialen zijn door Bruiloft Letters en/of anderen aangeleverd en worden u aangeboden zonder enige garantie of aanspraak op juistheid. Het is u niet toegestaan zonder toestemming van Bruiloft Letters en/of haar licentiegevers de op de website geplaatste materialen over te nemen.

Bruiloft Letters aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de inhoud van de materialen op de website.